Магазин Дамасцена Казанлък

обл.Стара Загора, общ.Казанлък, гр.Казанлък

ул. „Искра“ № 10, 6100

Ел.поща: trade@damascenashop.net

Телефон: +359 (0) 879 510 391

Етнографски комплекс “Дамасцена”

обл.Стара Загора, общ.Павел Баня, с.Скобелево

ул.Първи Май № 24

Ел.поща: trade@damascena.net

Телефон: +359 (0) 877 648 519

1. Магазин Дамасцена
гр.Казанлък, ул. „Искра“ 10, 6100
2. Магазин Дамасцена
гр.Казанлък, ул. „Искра“ 10, 6100
1. Етнографски комплекс “Дамасцена”
с.Скобелево
ул.Първи Май №24
2. Етнографски комплекс “Дамасцена”
с.Скобелево
ул.Първи Май №24