Магазин Дамасцена Казанлък

обл.Стара Загора, общ.Казанлък, гр.Казанлък

бул. “23-ти пехотен Шипченски полк“ 115 в офис сградата на “Дамасцена”, западно от Кауфланд

Ел.поща: trade@damascenashop.net

Телефон: +359 (0) 879 510 391

Етнографски комплекс “Дамасцена”

обл.Стара Загора, общ.Павел Баня, с.Скобелево

ул.Първи Май №24

Ел.поща: trade@damascena.net

Телефон: +359 (0) 879 510 391

1. Дамасцена
гр.Казанлък, бул. “23-ти пехотен Шипченски полк“ 115 в офис сградата на “Дамасцена”, западно от Кауфланд
2. Дамасцена
гр.Казанлък, бул. “23-ти пехотен Шипченски полк“ 115 в офис сградата на “Дамасцена”, западно от Кауфланд
1. Етнографски комплекс “Дамасцена”
с.Скобелево
ул.Първи Май №24
2. Етнографски комплекс “Дамасцена”
с.Скобелево
ул.Първи Май №24